O FIRMIE

O FIRMIE

background photo

Resource Polska to firma zajmująca się przetwórstwem tworzyw sztucznych, która z powodzeniem realizuje zasadę wykorzystywania surowców wtórnych jako cennego surowca w procesach przemysłowych.

Jesteśmy niezawodnym partnerem w recyklingu i zaopatrywaniu w surowce wtórne. Wspólnie z naszym kontrahentami opracowujemy indywidualne rozwiązania i receptury dla danej frakcji odpadów. Kładziemy nacisk na łączenie sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie recyklingu i wytwarzania surowców z odpadów.

CO OFERUJEMY?

• segregacja odpadów
• przemiały tworzyw
• regranulacja

Korzystanie z najlepszych znanych rozwiązań w gospodarce odpadami jest naszym wkładem w proces zastępowania cennych surowców pierwotnych.

Resource Polska to rodzinna firma zajmująca się przetwórstwem tworzyw sztucznych, która z powodzeniem realizuje zasadę wykorzystywania surowców wtórnych jako cennego surowca w procesach przemysłowych.

Jesteśmy niezawodnym partnerem w recyklingu i zaopatrywaniu w surowce wtórne. Wspólnie z naszymi kontrahentami opracowujemy indywidualne rozwiązania i receptury dla danej frakcji odpadów. Kładziemy nacisk na łączenie sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie recyklingu i wytwarzania surowców z odpadów.

CO OFERUJEMY?

 • segregacja odpadów
 • przemiały tworzyw
 • regranulacja

Korzystanie z najlepszych znanych rozwiązań w gospodarce odpadami jest naszym wkładem w proces zastępowania cennych surowców pierwotnych.


Od 22.11 jesteśmy częścią Pomorskiej Strefy Ekonomicznej


dowiedz się więcej

PRODUKTY

PRODUKTY

Jaki granulat produkujemy?

Skupujemy odpady następujących tworzyw sztucznych:

 • LDPE – miękki polietylen (bezbarwna folia, czysta, niezadrukowana)
 • HDPE – twardy polietylen (beczki, kanistry, skrzynki, butelki, folia, rury i inne)
 • PP, PE (skrzynki, wiaderka, szpule, rury, odpady produk., wybrakowane detale i inne)
 • PS (folia, szpule, opakowania, odpady produkcyjne, wybrakowane detale i inne)
 • ABS
 • PA
 • Inne tworzywa i odpady po uzgodnieniu telefonicznym (surowce, granulaty, detale itp.)

Jaki granulat produkujemy?

polipropyleny
polietyleny
polistyreny
poliamidy

Skupujemy odpady następujących tworzyw sztucznych:

 • LDPE - miękki polietylen (bezbarwna folia, czysta, niezadrukowana)
 • HDPE - twardy polietylen (beczki, kanistry, skrzynki, butelki, rury, folia i inne)
 • PP, PE (skrzynki, wiaderka, szpule, rury, odpady produkcyjne, wybrakowane detale i inne)
 • PS (folia, szpule, opakowania, odpady produkcyjne, wybrakowane detale i inne)
 • ABS
 • PA
 • Inne tworzywa i odpady po uzgodnieniu telefonicznym (surowce, granulaty, detale itp.)

EKOMISJA

EKOMISJA

thumb up
thumb up

Natura nie zna pojęcia odpadu. Składniki przyrodnicze w zwykłym cyklu swojego „życia” zmieniają wygląd, by przyjmować nowe, użyteczne formy. Surowce naturalne Ziemi są ograniczone. W dłuższej perspektywie akceptowalne będą tylko takie działania, które pozwolą na ich rozumne wykorzystywanie.

Skupiamy się na zagospodarowaniu odpadów z następujących gałęzi przemysłu:

 • morskiego i rybołóstwa
 • akwakultury
 • rolnictwa
 • opakowania naftowego i gazowego

Jesteśmy pionierem w obróbce:

 • zużytych lin morskich
 • sieci rybackich
 • boi
 • pływaków
 • łańcuchów
 • lin stalowych

W naturze nie występuje odpad. W ciągłym cyklu naturalne składniki zmieniają swój wygląd, aby przyjąć nową użyteczną formę.

Surowce naturalne Ziemi są ograniczone. W dłuższej perspektywnie będą pożądane tylko takie działania, które zapewniają rozumne korzystanie z tych zasobów.

Skupiamy się na zagospodarowaniu odpadów z następujących gałęzi przemysłu:

 • morskiego i rybołóstwa
 • akwakultury
 • rolnictwa
 • opakowania naftowego i gazowego

Jesteśmy pionierem w obróbce:

 • zużytych lin morskich
 • sieci rybackich
 • boi
 • pływaków
 • łańcuchów
 • lin stalowych
naszym celem jesst 100% powtórne wykorzystanie przerobionych surowców
background photo

INWESTYCJE

INWESTYCJE

inwestycje foto

Budowa zakładu produkcyjnego na terenie Parku Przemysłowego Elana w Toruniu przy wsparciu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Planowane otwarcie nowego zakładu to koniec 2022 r.

background photo
inwestycje foto

KONTAKT

KONTAKT

RESOURCE POLSKA SP. Z O.O.
al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
NIP: 5223029204, REGON: 361537298,
KRS: 0000920805

Zakład produkcyjny:
ul. Skłodowskiej Curie 73, 87-100 Toruń

RESOURCE POLSKA SP. Z O.O.
al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
NIP: 5223029204, REGON: 361537298, KRS: 0000920805

Zakład Produkcyjny
ul. Skłodowskiej Curie 73, 87-100 Toruń

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest RESOURCE POLSKA.


  Resource Polska © Wszystkie prawa zastrzeżone
  Realizacja: nuxeo