thumb up

Natura nie zna pojęcia odpadu. Składniki przyrodnicze w zwykłym cyklu swojego „życia” zmieniają wygląd, by przyjmować nowe, użyteczne formy. Surowce naturalne Ziemi są ograniczone. W dłuższej perspektywie akceptowalne będą tylko takie działania, które pozwolą na ich rozumne wykorzystywanie.

Skupiamy się na zagospodarowaniu odpadów z następujących gałęzi przemysłu:

 • morskiego i rybołóstwa
 • akwakultury
 • rolnictwa
 • opakowania naftowego i gazowego

Jesteśmy pionierem w obróbce:

 • zużytych lin morskich
 • sieci rybackich
 • boi
 • pływaków
 • łańcuchów
 • lin stalowych
background photo

EKOMISJA

W naturze nie występuje odpad. W ciągłym cyklu naturalne składniki zmieniają swój wygląd, aby przyjąć nową użyteczną formę.

Surowce naturalne Ziemi są ograniczone. W dłuższej perspektywnie będą pożądane tylko takie działania, które zapewniają rozumne korzystanie z tych zasobów.

Skupiamy się na zagospodarowaniu odpadów z następujących gałęzi przemysłu:

 • morskiego i rybołóstwa
 • akwakultury
 • rolnictwa
 • opakowania naftowego i gazowego

Jesteśmy pionierem w obróbce:

 • zużytych lin morskich
 • sieci rybackich
 • boi
 • pływaków
 • łańcuchów
 • lin stalowych
naszym celem jesst 100% powtórne wykorzystanie przerobionych surowców
thumb up
logo
o firmie
produkty
skup odpadów
kontakt